Basic Data

Company Name
TF-METAL Co., Ltd.
Address
1558 Uchiyama Arai-cho Kosai-shi Shizuoka 431-0304 Japan
President
Toru Iwaishi
Establishment
May 2017
Number of Employee
415 employees
Domestic Locations
Head quarter, Arai, Iwata, Kyushu Fujikiko
Iwata Fujikiko, Higashi Mikawa Fujikiko
Overseas Locations
[North America and Europe]
Fuji Autotech U.S.A., LLC(FAU)
Fuji Kiko TACHI-S Mexico,S.A.DE C.V.(FTMEX)
Fuji Kiko of USA Corporation(FKU)
Fuji Kiko Company Limited Liaison Office in Germany
[China]
Fuji Autotech Guangzhou Co., Ltd.(FAG)
Zhejiang Fu Chong Tai Automotive Parts Co., Ltd.(FACT)
Fu Chong (Fuzhon) Engineering Co., Ltd.(FCE)
top of page